DOTACJE unijne

do DZIAŁALNOŚCI rolnICZEJ

POMAGAMY W UZYSKANIU DOTACJI dla rolników i przedsiębiorców

UNIA EUROPEJSKA

Organizacja międzynarodowa (społeczno-gospodarcza), skupiająca 28 państw Zachodniej Europy, w tym Polskę od 2005 roku.

FUNDUSZE UNIJNE

Środki finansowe, zgromadzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wspieranie obszarów o niższym poziomie rozwoju

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Środki w ramach Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na wspieranie rolnictwa, w ramach unijnego programu wspierania obszarów wiejskich.

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Dla rolników, przekazujących gospodarstwo - do 120% płatności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

Przygotujemy za ciebie wniosek,
zgromadzimy niezbędną dokumentację,
poradzimy z jakich programów skorzystać.
Wystarczy się do nas zgłosić, a my zajmiemy się resztą.

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI, MASZ WIĘKSZE SZANSE NA PIENIĄDZE.

DLACZEGO WARTO ZŁOŻYĆ WNIOSEK ZA NASZYM POŚREDNICTWEM?

Uzyskanie dofinansowania wymaga bezbłędnego przygotowania właściwego wniosku. Należy do niego dołączyć wiele właściwie przygotowanych załączników. Niekiedy nawet drobna pomyłka, może spowodować odmowę przyznania dofinansowania. Mamy wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu funduszy dla naszych klientów, co pozwala nam unikać błędów dyskwalifikujących wnioski.

Prawidłowe przygotowanie wniosku, wymaga często znajomości prawa oraz "mechanizmów" przyznawania dofinansowania. Przygotowywanie wniosku samodzielnie wymaga zaangażowania czasu na zapoznanie się z przepisami z różnych dziedzin.

Nie dajemy gwarancji uzyskania dofinansowania, ale dzięki dużemu doświadczeniu, prawdopodobieństwo otrzymania unijnych pieniędzy, jest dzięki nam bardzo wysokie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

  • ● rolnicy
  • ● małżonkowie rolników
  • ● domownicy rolników
  • ● rolnicy prowadzący działalność gospodarczą