Biurorachunkowe

Prowadzenie księgowości I ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ.

KSIĘGOWOŚĆ, ROZLICZENIA Z URZĘDEM SKARBOWYM I ZUS - DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW

Prowadzimy księgowość w zakresie podatku dochodowego (dla przedsiębiorców) - Ryczałt Ewidencjonowany, Ksiażkę Przychodów i Rozchodów oraz Księgi Handlowe, oraz w zakresie VAT.

Istnieje możliwość przesyłania do nas dokumentacji w formie elektronicznej - z użyciem systemów informatycznych firmy INSERT.


Zajmujemy się także prowadzeniem spraw pracowniczych w zakresie kadr, płac i rozliczeń z ZUS.
PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM, ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ

Otrzymanie dofinansowania wymaga jego rozliczenia. Należy udowodnić, że środki zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, w ramach projektu, na który została podpisana umowa.

Działalność związana z prowadzeniem działalności, ale też związana z zakupami środków trwałych lub materiałów do produkci (itp.), może wymagać powadzenia księgowości. Zakres tej sięgowości może być bardzo różny - od zwykłej ewidencji podatku VAT, po Książkę Przychodów i Rozchodów. Zależy to od wybranego rodzaju dofinansowania oraz celu, jaki w jego ramach jest realizowany.

Zatrudnianie pracowników w ramach różnych działań finansowanych z funduszy unijnych, wymaga prowadzenia kadr, płac, rozliczania ubezpieczeń (ZUS) i podatków za osoby zatrudnione.

Dobierzemy formę i zakres twojej księgowości do wymogów rozliczenia się z dofinansowania. Przygotujemy dokumenty księgowe, niezbędne do dokonania rozliczenia.

Jesteśmy konkurencyjni cenowo, w porównaniu z innymi biurami rachunkowymi w okolicy!

Dla rozpoczynających działalność i dla przechodzących z innego biura rachunkowego
opłata 1 zł przez 3 miesiące. Sprawdź nas!

DLACZEGO WARTO..?

Bezpłatnie pomagamy założyć firmę,

Doradzamy optymalną formę opodatkowania.

Dostarczone dokumenty księgujemy na bieżąco.

Telefonicznie informujemy o wysokości podatków (masz więc czas na reakcję przed złożeniem rozliczenia miesięcznego).

Reprezentujemy przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em,

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowań do działalności gospodarczej.

Rozliczamy PIT-y również osobom nie prowadzącym działalności

OFERUJEMY

  • · prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej
  • · prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
  • · obsługa płacowo-kadrowa
  • · sporządzanie deklaracji ZUS, GUS i PFRON
  • · obsługa w zakresie wysyłki JPK

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - USŁUG ZWIĄZANYCH Z rolnicTWEM I LEŚNICTWEM

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Dla rolników, przekazujących gospodarstwo - do 120% płatności.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZIELONA ENERGIA
W GOSPODARSTWIE ROLNYM

MODERNIZACJA GOSPODARTSW ROLNYCH – OBSZAR F

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

Wszystkie rodzaje księgowości.
Zajmujemy się sprawami pracowniczymi.
Prowadzimy księgowość pod kątem rozliczeń dofinansowań.
Przygotowujemy dokumentację księgową na potrzeby rozliczeń.