programy unijne

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

KONSULTACJE w sprawie MOŻLIWOŚCI i doboru programów BEZPŁATNE

W ramach tego programu, pomoc może być przyznana na:

Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez:
a) modyfikacje procesów technologicznych – produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią,
b) kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowe),
c) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych


Maksymalny % poziom dofinansowania:

* 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw
* 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw

Minimalny % wkład własny:

* 55% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw
* 65% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw


Projekt musi być realizowany na terenie woj. WIELKOPOLSKIEGO

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

NA CO MOŻESZ DOSTAĆ DOTACJĘ?

Programy, z których możesz skorzystać w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych

Szeroki zakres (60% i 50%) dofinansowania. Pomoc jest przyznawana na rozwój produkcji...

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Dla mikro i małych przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Wsparcie dla działalności świadczenia usług pozarolniczych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Premie dla młodych rolników

Dla rolników małoletnich, rozpoczynających działalnośc rolniczą lub dziedziczących gospodarstwo rolne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Dla rolników, przekazujących gospodarstwo - do 120% płatności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie dla inwestycji rolniczych, położonych na obszarze Natura 2000

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

ZOBACZ WIĘCEJ